Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu druhu borovica pod č. OS-ŽP/560/2022/HRC, žiadateľ: fyzická osoba

Dátum vydania: 
utorok, 10. máj 2022
PrílohaVeľkosť
PDF icon upovedomenie_o_zacati_konania_560_2022.pdf71.65 KB