Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zmeny rozhodnutia o vydaní súhlasu na výrub dreviny

Dátum vydania: 
piatok, 3. marec 2023

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zmeny rozhodnutia pod č. OS-ŽP/245/99/2021/HRC o vydaní súhlasu na výrub dreviny, žiadateľ: fyzická osoba.

PrílohaVeľkosť
PDF icon upovedomenie_o_zacati_konania.pdf73.42 KB