Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla zn. BMW, šedej metalízy, odstaveného na verejnom priestranstve

24.3.2023

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla zn. BMW, šedej metalízy, odstaveného na verejnom priestranstve, ul. Tomanova 80, Bratislava-Vajnory pozemok parc. č. 1949/1 registra “C“KN, k.ú. Vajnory, ktoré ohrozuje životné prostredie a narúša estetický vzhľad obce. Upozornenie a výzva bola na uvedenom vozidle vyvesená dňa 23.03.2023.

zdieľať