Územné rozhodnutie - „Vonkajšia ľadová plocha“

Dátum vydania: 
štvrtok, 9. február 2023

„Vonkajšia ľadová plocha“ – oznámenie o začatí konania o rozhodnutí umiestnení stavby -  Rybničná ulica, Bratislava-Vajnory, par. č. 189/26, k.ú. Vajnory.