Územný plán hl. m. SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 07 NÁVRH

Dátum vydania: 
štvrtok, 12. november 2020

Na úradnej tabuli Hlavného mesta  bol zverejnený NÁVRH Zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré môžete pripomienkovať do 18. decembra 2020.

Pripomienky je možné zasielať písomne alebo elektronicky na adresu uzemnedokumenty@bratislava.sk.

Viac informácii nájdete tu: https://bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B0MNN1C%230&RecordId=2516&fbclid=IwAR02OKTN3z_4p-8GgKKwpJ6sdefu7t3BEYZDp_FG8vQ8xwQu0wIXLdztdUU

Zároveň dávame na vedomie, že dňa 19.11.2020 od 9.00 sa vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine uskutoční online verejná prezentácia materiálu , na ktorej bude poskytnutý odborný výklad. Na online prezentáciu sa dá pripojiť kliknutím na odkaz: https://www.bigmarker.com/metropolitny-institut-bratis/Zmeny-a-doplnky-zemn-ho-pl-nu-07-verejn-online-prerokovanie