Uznesenia po miestnom zastupiteľstve 30. júna 2022

Dátum vydania: 
piatok, 1. júl 2022