V mestskej časti Bratislava-Vajnory sa uskutoční zber v mieste Zberného dvora na ul. Pri Mlyne

Dátum vydania: 
piatok, 16. september 2022

V mestskej časti Bratislava-Vajnory sa uskutoční zber v mieste Zberného dvora na ul. Pri Mlyne (v objekte starej zberne druhotných surovín) dňa 15.10.2022 v čase: 10:30-12:30 hod.