Verejná vyhláška - nedoručenie upomienkovej faktúry prijímateľovi - Svitlana Krivoviashchuk