Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

7.2.2023

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

Stavba: „Základňová stanica a RR bod Panónsky háj PK HAJ“

Miesto: Lokalita Šibenice sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Svätý Jur juhozápadne od záhradkárskej lokality „Panónsky háj“, diaľnice D4R7 a na hranici s katastrálnym územím Vajnory

Stavebný úrad: Mesto Svätý Jur

Datum vyvesenia:7.2.2023

Dátum zvesenia: 23.2.2023

zdieľať