Verejná vyhláška - upomienka za neuhradenú faktúru za odťah a uskladnenie vozidla, BH 7518OP