Výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie

Dátum vydania: 
pondelok, 27. marec 2023

Výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.04.2023 do 31.05.2023.