Výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie