ZAČATIE ÚZEMNÉHO KONANIA Orange Slovensko, a.s., Metodova 8

31.5.2023

Navrhovateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO : 35697270, ktorú zastupuje Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO : 36230537

 

Stavba: FO_RFO_154_BA_CHOG_Bratislava_ChorvGrob na pozemkoch – líniová stavba - miesto stavby - katastrálne územie : Vajnory ( okres Bratislava III ), Svätý Jur ( okres Pezinok ), Chorvátsky Grob a Bernolákovo ( okres Senec ). Druh stavby : novostavba, Účel stavby : líniová stavba – inžinierska stavba komunikačnej siete pre elektronické komunikácie

 

Povoľovací orgán: Obec Chorvátsky Grob, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb

 

zdieľať