Západoslovenská distribučná a.s..: Oznam o vstupe na pozemok - ul. Rybničná podľa priloženej situácie

Dátum vydania: 
štvrtok, 27. január 2022

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., Vám oznamujeme vstup na pozemok z dôvodu rekonštrukcie energetických zariadení VN a NN v termíne od 21.02.2022 do 30.06.2022 v MČ Bratislava – Vajnory, k.ú. Vajnory, ul. Rybničná podľa priloženej situácie.