Miestne zastupiteľstvo - 17. októbra 2018

streda, 17. október 2018 - 17:30

POZVÁNKA

na 25. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 
17. októbra 2018 (streda) o 17.30 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

1.Informácia o vybavovaní petícií – žiadostí obyvateľov mestskej časti o vyhlásenie miestneho referenda

2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 4/2018 o organizácii miestneho referenda

3.Návrh IV. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 19/2018

4.Vyhlásenie miestneho referenda na základe petícií predložených občanmi 10. septembra 2018.

5. Záver

Ing. Ján Mrva
starosta       

Uznesenia a VZN: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 381_-_385_uznesenia_po_mz_17_10_2018.pdf525.54 KB