Miestne zastupiteľstvo - 22. októbra 2020

štvrtok, 22. október 2020 - 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XV. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 22. októbra 2020 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Návrh programu:

  1. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR
  2. Rôzne

Ing. Michal Vlček
starosta

  • Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory musí byť chránený rúškom zakrývajúcim nos a ústa a použiť hygienické rukavice, resp. dezinfikovať si ruky pri vstupe budovy.
  • Rovnako každý musí mať svoje pero, alebo mu bude pero poskytnuté, ktoré bude po použití vydezinfikované.
  • Pri vstupe do budovy bude každému účastníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia rúk a podobne.
  • Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste chorý, zostaňte doma.
Uznesenia a VZN: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 162_uznesenia_po_mz_22_10_2020_web.pdf80.18 KB