Miestne zastupiteľstvo - 29. decembra 2020

utorok, 29. december 2020 - 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XVII. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať v utorok 29. decembra 2020 o 17.00 hod. na Miestnom úrade, Roľnícka 109

Navrhovaný program:

  1. Návrh na schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vodozádržné opatrenia pre mestskú časť Bratislava – Vajnory“

Ing. Michal Vlček
starosta

  • Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory musí byť chránený rúškom zakrývajúcim nos a ústa a použiť hygienické rukavice, resp. dezinfikovať si ruky.

  • Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste chorý, zostaňte doma.

Záznam zo zastupiteľstva tu: https://www.youtube.com/watch?v=lawDmwjHY-g&t=61s

Uznesenia a VZN: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 172_uznesenia_po_mz_29_12_2020_web.pdf457.09 KB

Video