ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku “ZO JDS Vajnory”