Kolaudačné rozhodnutie na stavbu ,,Rekonštrukcia plynovodu DN 500 PN 40, Bratislava, TU Ivanka pri Dunaji- TU Stará Vajnorská