Úradná tabuľa

Výzva a upozornenie na vykonanie orezu stromov a iných porastov všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov , na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti Západoslovensá distribučná, a.s. v lokalite Vajnorské jazerá
Výzva a upozornenie na vykonanie orezu stromov a iných porastov všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov , na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti Západoslovensá distribučná, a.s. v lokalite Vajnorské jazerá v&nbsp