Úradná tabuľa

Rozhodnutie o umiestnenie stavby
vec: rozhodnutie o umiestnenie stavbystavba: „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 1: R8013 - Vajnory výstavba el. stanice, časť C: R8013, Vajnory - prekládka VTL plynovodu - líniová stavba“ v katastrálnom území
Koniarkova ulica, sanácia vodovodu
Kontrolný deň 07.03.2023, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Poukázanie na možnosti, ktoré majú majitelia vodovodných prípojok, v prípade napojenia na novú a pôvodnú vodovodnú prípojku.V prílohe:Oznámenie o zahájení rekonštrukcie
Verejná vyhláška na stavbu
Verejná vyhláška na stavbu: BA_Rybničná, prekládka VN, Rybničná ul., Bratislava, rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby.Dátum vyvesenia: 1.3.2023Dátum zvesenia: 17.3.2023