Úradná tabuľa

Rozhodnutie o umiestnenie stavby
vec: rozhodnutie o umiestnenie stavbystavba: „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 1: R8013 - Vajnory výstavba el. stanice, časť C: R8013, Vajnory - prekládka VTL plynovodu - líniová stavba“ v katastrálnom území