Úradná tabuľa

Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústav
Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení
Výzva a upozornenie na vykonanie orezu stromov a iných porastov všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. v lokalite ul. Rybničná, Dorastenecká a Roľnícka
Výzva a upozornenie na vykonanie orezu stromov a iných porastov všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. v lokalite ul. Rybničná, Dorastenecká a