Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,; Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa
Vec: Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavbyStavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a.sStavba: „Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa“Stavebné objekty: 605-00 Preložka vzdušného VN vedenia v km 2,211 – 2