Komisie pri MZ

11.4.2016

Odborné komisie

 

Predsedovia komisií:

Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

Ing. Soňa Molnárová

 

Komisia finančná a správy majetku

Ing. Katarína Pokrivčáková 

 

Komisia športu a voľnočasových aktivít

Róbert Vajda

 

Komisia kultúry a zahraničných stykov

Mgr.Art. Ľubica Mešková 

 

Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

Ing. Stanislav Uhlár

 

Komisia detí a mládeže

Mgr Jana Besedová

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií

Ing. Soňa Molnárová

 

Mandátová komisia

Ing. Juraj Ondruška, PhD. - predseda komisie

 

Členovia komisií

Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

Jana Besedová

Martina Reháková

Tibor Kráľ

Andrea Vajdová

Marcela Virágová

Ján Krištofič

Jana Grebečiová

Mária Horváthová

Iveta Izakovičová

 

Komisia finančná a správy majetku

Jana Besedová

Soňa Molnárová

Juraj Zeman

Peter Bielik

Ľubomír Krištofič

Ján Mihálik

Marek Mrva

Jozef Škultéty

Martin Tvrdoň

 

Komisia športu a voľnočasových aktivít

Martina Reháková

Ľubica Mešková

Jana Besedová

Martin Meško

Norbert Hudcovský

Adam Graňák

Miroslav Darnadi

Marian Zeman

David Jakubáč

 

Komisia kultúry a zahraničných stykov

Katarína Pokrivčáková

Soňa Molnárová

Jana Besedová

Mikuláš Sivý

Gabriela Zemanová

Ivan Štelár

Katarína Kubovičová Sroková

Erika Surányiová Berenčiová

Viera Slezáková

Milan Baďo

 

Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

Juraj Zeman

Róbert Vajda

Marián Pokrivčák

František Slezák

Matúš Gondek

Ľubomír Lapšanský

Jakub Jakubáč

Peter Belobrad

 

Komisia detí a mládeže

Martina Reháková

Marcela Virágová

Róbert Vajda

Dávid Lenčo

Simona Besedová

Leonard Vlček

Iveta Petergáčová

Martin Cintavý

Predseda školského parlamentu Základnej školy Kataríny Bruderovej

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií

Juraj Ondruška

Róbert Vajda

 

Mandátová komisia

Róbert Vajda

JUDr. Juraj Zeman

zdieľať