Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025