Rozpočty

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025

event 6.12.2022

Záverečný účet MČ Bratislava - Vajnory 2021

event 30.6.2021

Záverečný účet MČ Bratislava - Vajnory

event 30.6.2021

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024

event 12.2.2021

Rozpočty 2021 a staršie

event 12.2.2021

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

event 27.8.2015