Hlasovanie - Vajnorský participatívny rozpočet 2023

28.4.2023
Hlasovanie - Vajnorský participatívny rozpočet	2023

Obyvatelia Mestskej časti Bratislava – Vajnory môžu aj tento rok opäť hlasovať za návrhy na zlepšenie Vajnor v rámci vajnorského participatívneho rozpočtu. Z rozpočtu je v tomto kalendárnom roku vyčlenená finančná čiastka 12-tisíc eur, ktorá bude použitá na zlepšenie, či skrášlenie Vajnor.                                                                                                      

Hlasovať môžete do 10. júna 2023 a návrhy, ktoré získajú najviac hlasov, budú následne realizované.
Hlasovať sa dá vyplnením priloženého hlasovacieho lístka alebo na webovej stránke www.vajnory.sk v časti Participatívny rozpočet.                                                                 

O výsledkoch hlasovania budete informovaní na internete a v najbližšom vydaní Vajnorských noviniek po ukončení hlasovania.
Úrad mestskej časti víta všetky podnety od občanov a  zaoberá sa nimi. Aj keď sa nedajú zrealizovať z  participatívneho rozpočtu všetky, niektoré z návrhov mestská časť rieši v spolupráci s príslušnými inštitúciami a prípadne plánuje realizovať z iných rozpočtových kapitol.

Hlasovať môžu obyvatelia viacerými spôsobmi:

  • vyplnením hlasovacieho lístka, ktorý bude zverejnený vo Vajnorských novinkách (vhodiť do schránky pri úrade alebo zaslať poštou, e-mailom),
  • elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.vajnory.sk, (v časti participatívny rozpočet).

Pravidlá hlasovania:

  • hlasovať je možné najviac za dva návrhy,
  • minimálny vek 15 rokov,
  • hlasovať môžu občania s trvalým alebo prechodným pobytom vo Vajnoroch,
  • hlasovať možno iba jedenkrát, pri elektronickom hlasovaní sa zaznamenáva IP adresa,
  • pri hlasovaní je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného bydliska, prípadne aj kontakt (e-mail alebo telefónne číslo),
  • mestská časť Bratislava-Vajnory si vyhradzuje právo podozrivé hlasovania preveriť, resp. vyradiť.

 

Dotazník na hlasovanie nájdete TU.

 

Návrhy, za ktoré môžu obyvatelia hlasovať

Číslo návrhu

Participatívny rozpočet 2023

1

Lavičky pre rodičov na pumptrack

2

Vybudovanie vodnej fontánky v Parku pod lipami

3

 Mobilný skate prvok do lokality Alviano 

4

Prekrytie pódia v Parku pod lipami

5

Verejné osvetlenie v parku na Buzalkovej ulici

6

Architektonické umelecké dielo do centra mestskej časti, ktoré bude predstavovať tradičné umenie Vajnor

7

Vybudovanie domčeka pre hmyz

8

Masážny chodník na kráčanie s okrúhlymi kamienkami

9

Online kamera do včelieho úľa

10

Voskotopka nerezová s plynovým horákom na 10 – 20 rámikov na získavanie vosku zo včelích plastov do obecnej včelnice

11

Domček so šmykľavkou na detské ihrisko na Príjazdnej v lokalite Šinkovské

zdieľať