OZNAM: Od 5.8.2019 začne plánovaná oprava časti Roľníckej ulice

OZNAM: Od 5.8.2019 začne plánovaná oprava časti Roľníckej ulice

OZNAM: Začne plánovaná oprava časti Roľníckej ulice

Upozorňujeme obyvateľov mestskej časti ako aj vodičov a cestujúcu verejnosť, že v termíne od 5.8.2019 do 1.9.2019 bude uskutočňovaná oprava asfaltového krytu vozovky na Roľníckej ulici, v úseku od križovatky s Rybničnou ulicou (pri kaplnke) po križovatku s Baničovou ulicou.

Oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky a položení nového asfaltového krytu. Celkovo sa jedná o plochu cca 2660m2 čo predstavuje  pri štandardnej šírke jazdného pruhu 3.5 m  dĺžku  cca 760m jazdného pruhu.

Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením.  Premávka MHD bude obmedzená minimálne, t.j. bude zriadená náhradná zastávka MiÚ Vajnory v smere do Vajnor, a to na Osloboditeľskej ulici.

Všetkých dotknutých obyvateľov, vlastníkov rodinných domov v tejto lokalite, vodičov ako aj majiteľov dotknutých prevádzok prosíme o trpezlivosť a strpenie počas opravy.

Oprava je realizovaná Hlavným mestom SR Bratislavou, oddelením správy komunikácií a stavebných činností.

Presný harmonogram prác bude zverejnený na webovej stránke www.vajnory.sk a FB stránke Vajnory  - dedina v meste.

[[{"fid":"15240","view_mode":"full","fields":{"format":"full","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":"386","width":"480","class":"media-element file-full"}}]]

zdieľať