Participatívy rozpočet pre rok 2020

Participatívy rozpočet pre rok 2020

Mestská časť BA – Vajnory už tradične aj v roku 2020 ponúka možnosť obyvateľov zúčastniť sa na využití vyčlenenej časti financií z rozpočtu mestskej časti, tzv. participatívneho rozpočtu.
Suma je pre tento rok 2020 navýšená na 12 000 €.

Obyvatelia Vajnor majú opäť možnosť navrhovať vylepšenia mestskej časti a následne hlasovať o jednotlivých návrhoch, z ktorých tie úspešné budú následne zrealizované.

V uplynulom roku 2019 boli z participatívneho rozpočtu podporené tieto 3 návrhy:

  1. ohradenie a doplnenie hracích prvkov na ihrisku na Buzalkovej ulici,[[{"fid":"15809","view_mode":"full","fields":{"format":"full","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":"360","width":"480","class":"media-element file-full"}}]]
  2. kontajnerové stojisko na Uhliskej ulici,[[{"fid":"15810","view_mode":"full","fields":{"format":"full","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":"360","width":"480","class":"media-element file-full"}}]]
  3. odhlučnenie veľkej sály Domu kultúry Vajnory.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ FUNGOVANIA PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU

Zámerom návrhu na využitie participatívneho rozpočtu má byť konkrétne opatrenie, ktoré bude slúžiť obyvateľom mestskej časti a prispeje k skvalitneniu a zlepšeniu života v mestskej časti. Navrhnutý projekt môže mať charakter jednoduchej zmeny verejného priestoru, alebo môže podporiť nové kultúrne podujatia či služby pre obyvateľov mestskej časti.

Projekt môže byť však zrealizovaný len na území mestskej časti a na majetku mestskej časti alebo na majetku v správe mestskej časti – BA Vajnory.

Návrhy na projekty môžu obyvatelia podávať do 31. januára 2020, a to písomne (odovzdať na servise pre občanov, podateľni MÚ alebo hodiť do schránky), ústne alebo elektronicky na e-mail: vajnory@vajnory.sk

V priebehu mesiaca január návrhy MČ Bratislava – Vajnory vyhodnotí a zostaví sa štandardný cenový odhad návrhov, ktoré budú následne uverejnené na webovej stránke www.vajnory.sk ako aj vo Vajnorských novinkách. Obyvatelia následne v priebehu marca 2020 svojím hlasovaním rozhodnú o tom, ktoré z návrhov budú vo Vajnoroch spoločne v roku 2020 zrealizované.

Podrobné pravidlá fungovania participatívneho rozpočtu z dôvodui ich rozsahu sú zverejnené na webstránke mestskej časti.

Ďakujeme vopred všetkým obyvateľom, ktorí svojimi návrhmi prispejú k skvalitneniu a zlepšeniu života vo Vajnoroch.

MÚ Vajnory

zdieľať