Ulica Zbrody vo Vajnoroch a oprava chodníkov

Ulica Zbrody vo Vajnoroch a oprava chodníkov

HARMONOGRAM:

Oprava chodníkov na ulici Zbrody vo Vajnoroch a jednotlivé práce sú realizované v zmysle platných STN a technickej dokumentácie.

Do konca mesiaca október 2019 boli realizované nasledovné práce:

  • Kompletná výmena všetkých obrubníkov na pravej strane ulice Zbrody
  • Vyspravenie podkladu na telese chodníka
  • Príprava na asfaltovanie, ktoré je naplánované na začiatok prvého týždňa mesiaca november 2019
  • Po ľavej strane ulice Zbrody boli vymenené staré obrubníky za nové nájazdové, a to pred každý vjazd do rodinných domov

Zároveň bola vylepšená a dosiahla sa lepšia rovinatosť chodníka. Výmenou nájazdových obrubníkov sa vytvoril komfortnejší prístup k jednotlivým pozemkom.

 

Začiatkom mesiaca november 2019 sú naplánované nasledovné opravy:

  • Postupná výmena všetkých starých obrubníkov za nové
  • Vyspravenie a doplnenie podložia telesa chodníka
  • Osadenie nových obrubníkov a následne rozprestrenie nového asfaltového povrchu

Predpokladaný termín realizácie za priaznivého počasia je približne 2 až 3 týždne.

MÚ Bratislava – Vajnory ďakuje obyvateľom dotknutej ulice za ich trpezlivosť a zároveň sa ospravedlňuje za dočasné obmedzenie a celkový diskomfort počas realizácie samotných opráv.

 

FOTODOKUMENTÁCIA OPRÁV ULICE ZBRODY TU

zdieľať