Vajnorský dotazník

6.5.2022
Vajnorský dotazník

Milí Vajnoráci,
jedným z nástrojov, prostredníctvom ktorého chceme získať Váš názor na dôležité otázky v oblasti spokojnosti občanov s fungovaním správy mestskej časti je aj dotazník, ktorý si Vám dovoľujeme predložiť.
Výsledky dotazníka poslúžia ako podklad pre ďalšie zlepšovanie fungovania úradu, komunikáciu s verejnosťou ako aj prezentáciu mestskej časti navonok.
V prípade záujmu predlžujeme termín na vyplnenie dotazníka až do 31. mája 2022

Vopred ďakujeme za Váš čas a vyplnenie dotazníka.

Vajnorský dotazník nájdete tu.

zdieľať