Novinka: Prepravná služba od Slovenského červeného kríža na území hlavného mesta Bratislava

29 november 2018
Sekcia: 
Sociálne veci

Vážení spoluobčania,

Slovenský červený kríž  od 3.decembra 2018  zahajuje na území hl. m. Bratislavy  „Prepravnú službu SČK“

Viac informácií tu.