Sociálne veci

Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ

event 19.3.2024

Zariadenie pre seniorov

event 19.3.2024

Sociálne služby

event 12.10.2023
Novinka: Prepravná služba od Slovenského červeného kríža na území hlavného mesta Bratislava

Novinka: Prepravná služba od Slovenského červeného kríža na území hlavného mesta Bratislava

event 29.11.2018

Vážení spoluobčania,

Slovenský červený kríž  od 3.decembra 2018  zahajuje na území hl. m. Bratislavy  „Prepravnú službu SČK“

Viac informácií tu.

Sociálna pomoc

event 2.11.2015

Linky pomoci

event 28.8.2015

Referát sociálnych vecí a zdravotníctva

event 28.8.2015