Zariadenie pre seniorov

19.3.2024

 

Cieľom projektu Zariadenie pre seniorov je zvýšenie dostupnosti a rozsahu sociálnych služieb, ktoré Mestská časť Bratislava-Vajnory poskytuje na komunitnej úrovni a vytvorenie vhodných podmienok na kvalitný život obyvateľom, u ktorých nie je zo zdravotných, osobných, rodinných či iných dôvodov možné alebo vhodné zotrvanie v ich prirodzenom rodinnom prostredí.

Vybudovaním nového Zariadenia pre seniorov sa vytvorilo 12 ubytovacích jednotiek vybavených samostatnými toaletnými zariadeniami a kuchynkou. Celý objekt je bezbariérový s dostupným výťahom a k spokojnému užívaniu klientov bude slúžiť aj vonkajšia záhrada. 

Na projekt mestská časť Bratislava-Vajnory získala podporu formou nenávratného finančného príspevku EÚ vo výške 1 008 644,00 Eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. 

 

zdieľať