Oznam o zatvorení knižnice v dňoch 26. a 27. septembra 2019

25 september 2019

Miestna knižnica Vajnory bude v dňoch 26. a 27. septembra 2019 /štvrtok a piatok/ zatvorená, dôvodom je čerpanie dovolenky.

Znova otvorená bude v pondelok 30. septembra 2019 v obvyklom čase.