Oznam o zatvorení miestneho úradu počas vianočných sviatkov

6 december 2016
Sekcia: 
Mestská časť

O Z N A M

Mestská časť Bratislava – Vajnory oznamuje občanom, že v dňoch

23.12.2016 až 30.12.2016

bude Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Vajnory

z prevádzkových dôvodov

ZATVORENÝ

Podateľňa Miestneho úradu bude otvorená v nasledovných dňoch takto:

23.12.2016 - od 8:00 do 12:00                         28.12.2016 - od 8:00 do 15:00          

30.12.2016 - od 8:00 do 12:00                 

Na podanie agendy do podateľne mimo uvedených dní môžete využiť schránku pri vchode do úradu, prípadne vykonať podanie prostredníctvom pošty. Miestny úrad bude otvorený od 02.01.2017.

                                                                                     

Ing. Ján Mrva

starosta