Príďte za starostom v stredu 7.10.2015 od 17:30 hod do 19:30 hod

Od Vajnory
12.10.2015
Príďte za starostom v stredu 7.10.2015 od 17:30 hod do 19:30 hod

Príďte za starostom v stredu 7.10.2015 od 17:30 hod do 19:30 hod

V stredu 7. októbra 2015 (pravidelná otvorená prvá streda v mesiaci) od 17:30 hod do 19:30 hod bude starosta našej mestskej časti Ing. Ján Mrva k dispozícií občanom.

Ak máte akékoľvek otázky, námety, reklamácie, bez objednania ste srdečne vítaní na pôde Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava -Vajnory.

zdieľať