Stanovisko k predaju pozemkov pod D4

9 september 2016
Sekcia: 
Mestská časť

Starosta mestskej časti Bratislava –Vajnory a poslanec mestského zastupiteľstva Bratislava Ján Mrva je za výstavbu diaľnice D4. Za výstavbu diaľnice D4 je aj väčšina poslancov mestského zastupiteľstva. Výhrady majú proti predaju pozemkov mestom pretože na to nemá právomoci. Mrva o tomto fakte viackrát informoval na MsZ aj finančnej komisii mesta Bratislava.  

"Mestské zastupiteľstvo nemá právomoc predávať pozemky zverene mestským častiam do správy.  Ich predajom by došlo  k porušeniu dvoch zákonov, štatútu a zásad hospodárenia s mestským majetkom“ povedal Mrva.  „Takéto pozemky môžu predávať len zastupiteľstvá mestských častí, ktoré majú pozemok v správe, s predchádzajúcim súhlasom primátora podľa čl. 80 ods.5 štatútu mesta.  Podľa mne známych informácií sa tak už deje,“ dodal Mrva.  Mestské časti  Ružinov aj Podunajské Biskupice už majú zvolané zastupiteľstva a požiadali primátora o potrebný súhlas. Tým sa zabezpečí predaj pozemkov do septembra presne podľa štatútu. Následne ich môže kataster zapísať na list vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti.

Ján Mrva nerozumie postupu primátora Bratislavy Iva Nesrovnala predaja pozemkov pod diaľnicou ani strašením o nedodržaní termínu a straty financií. Podľa Mrvu ide o svojvoľné nedodržiavanie právnych predpisov a zdržiavanie času.  Posledné udalosti  na magistráte ma utvrdzujú že sa riadenie mesta vymyká primátorovi spod kontroly, mysli si poslanec  Mrva.