Univerzita tretieho veku začína s výučbou vo Vajnoroch

8 november 2019

Ekonomická univerzita v Bratislava prichádza do Vajnor, aby našim obyvateľom priblížila možnosti celoživotného vzdelávania. Pretože nikdy nie je neskoro začať niečo nové vo Vajnoroch, vo štvrtok 7. novembra 2019, si noví študenti Univerzity tretieho veku prevzali počas slávnostnej inaugurácie svoje indexy. Otvorili sa tak brány akademického roka a štúdium, ktoré prinesie bez ohľadu na vek vždy nové poznatky, myšlienky. Študenti budú navštevovať 2. ročníky, dokopy 4. letné a 4. zimné semestre v priestoroch ZŠ K. Brúderovej. Ekonomická Univerzita v Bratislave má popredné miesto medzi akademickými inštitúciami nielen na národnej ale aj medzinárodnej úrovni.

Okrem prednášajúcich vysokoškolských profesorov bude prednášajúcim aj starosta Vajnôr, p. Vlček. Spolu 14 prednášok, vďaka ktorým si študenti rozšíria vzdelanie v oblasti ako napríklad:

  • Kvalita produktu v službách a cestovnom ruchu
  • Cestovanie po Európskej únii
  • Senior marketing a jeho osobitosti
  • Prístup k informáciám – základné právo občana a pod.

Garant a vedúci ročníka je Ing. Peter Drábik, PhD. a PaeDr. Janka Chládecká, PhD.

Študentom želáme veľa úspechov a nech je ich štúdium obohatené o nové poznatky, ktoré vo svojom živote dokážu plnohodnotne zúžitkovať. 

Viac fotografií nájdete v galérii TU.