Prerokovávanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory v zmysle § 22 a 23 stavebného zákona - 9. septembra 2015 o 17.00 hod

Prerokovávanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory v zmysle § 22 a 23 stavebného zákona - 9. septembra 2015 o 17.00 hod

07. 09. 2015
Prerokovávanie návrhu  Územnoplánovacej dokumentácie Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory v zmysle § 22 a 23 stavebného zákona               ...

Referát územného plánovania

02. 09. 2015
Územný rozvoj mestskej časti BA - Vajnory zabezpečuje obstarávanie, spracovanie, aktualizáciu a kontrolu územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov na zonálnej úrovni, ktorá výchádza z Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, schváleného MsZ č. 123/2007 zo dňa 31.5....