Územný plán

Prerokovávanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory v zmysle § 22 a 23 stavebného zákona - 9. septembra 2015 o 17.00 hod

Prerokovávanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory v zmysle § 22 a 23 stavebného zákona - 9. septembra 2015 o 17.00 hod

event 7.9.2015
Prerokovávanie návrhu  Územnoplánovacej dokumentácie Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory v zmysle …

Referát územného plánovania

event 2.9.2015