Jana Besedová

Real name: 

Profil

Jana Besedová
Telefón: 
0911 470 056

Curriculum vitae

Predsedníčka komisie detí a mládeže

Členka:

Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

Komisia finančná a správy majetku

Komisia športu a voľnočasových aktivít

Komisia kultúry a zahraničných stykov

Komisia detí a mládeže