Juraj Ondruška

Real name: 

Profil

Juraj Ondruška
Telefón: 
0903 857 896
www.ondruska.sk

Curriculum vitae

Predseda mandátovej komisie

Člen:

Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií