Juraj Zeman

Real name: 

Profil

Juraj Zeman
Telefón: 
0903 770 410

Curriculum vitae

Člen:

Komisia finančná a správy majetku

Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

Mandátová komisia