Katarína Pokrivčáková

Real name: 

Profil

Katarína Pokrivčáková
Telefón: 
0915/788 825

Curriculum vitae

Predsedníčka komisie finančnej a správy majetku

Členka:

Komisia kultúry a zahraničných stykov