Róbert Vajda

Real name: 

Profil

Róbert Vajda
Telefón: 
0907/231430

Curriculum vitae

Predseda komisie športu a voľnočasových aktivít

Člen:

Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

Komisia detí a mládeže

Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií

Mandátová komisia