Dražobná vyhláška k nehnuteľnosti na LV č. 1487, k.ú. Vajnory

Dátum vydania: 
pondelok, 3. január 2022