Dražobná vyhláška k nehnuteľnosti na LV č. 3234, k.ú. Vajnory

Dátum vydania: 
streda, 26. január 2022