Oznámenie o pokračovaní stavebného konania ´MŠ Tramín - Kadnárova ul.´

Dátum vydania: 
štvrtok, 10. marec 2022