Oznámenie o prerokovaní návrhu zadania urbanistickej štúdie viníc na území hlavného mesta

Dátum vydania: 
streda, 2. marec 2022