Oznámenie o začatí stavebného konania „Rodinný dom – Novostavba“

Dátum vydania: 
piatok, 4. február 2022